Trenerakkreditering
Vi ber om at hver klubb sender en samlet bestilling som må inneholde denne informasjon: 
 • Treners navn
 • Klubb
 • E-mail
 • Tlf.

  Sendes til:     jessheim2023@gmail.com

  Søknadsfristen for Trenerakkreditering er mandag 26 juni klokken 23.59

  Klubbene tildeles akkreditering i tråd med NM-reglementet – se under. Akkreditering vil bli endelig fordelt per klubb etter at påmeldingsfristen er over, og mail vil bli sendt til lagsansvarlig.
  Fra NM-reglementet § 21.9:
  Ledere og trenere skal påmeldes samtidig med utøverne dersom man vil be om adgangskort til disse. Påmelding skjer ved e-post til arrangøren.
  Arrangøren kan begrense antallet etter følgende regler:
  Hvert lag har rett til adgangskort til en trener og en leder. Er det påmeldt utøvere av begge kjønn, har laget rett til ytterligere adgangskort til en trener eller en leder. Dette skal dekke de første 5 utøvere. For hver ytterligere påbegynte 5 påmeldte utøvere, har laget rett til ytterligere adgangskort til en trener eller en leder. Utover dette har laget rett til å kjøpe adgangskort til halv pris av inngangspris, likevel ikke flere kort enn det antall som tildeles uten betaling. Også disse trenerne og/eller lederne må være påmeldt samtidig med utøverne. Påmelding er bindende og adgangskortene må betales samtidig med startkontingenten dersom innbydelsen inneholder den aktuelle prisen. Trenere/ledere som lagene ikke skal betale for skal påmeldes med navn. For adgangskort som kjøpes til halv pris skal det bare oppgitt antall kort som ønskes kjøpt.
  Med forbehold om endringer