Det blir muligheter for å leie telt via får samarbeidspartner Utleietelt.no.
Pris for 3x3 Meter blir 1350,- eks moms inkludert montering og demontering
Teltet vil da stå klart onsdags morgen og vil være tilgjengelig tom lørdagskveld. 

Vedlagt ligger leiebetingelser:
                       

 

Avtaleinngåelse:

 • Avtalen er bindende for begge parter, når utleier har mottatt leietagers bestilling skriftlig på e-post, og utleier har sendt ordrebekreftelse til leietager.
 • Det pålegges leietager ett ansvar og kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må leietager ta kontakt med utleier så snart som mulig.

Leietid:

 • Priser gjelder for en leieperiode på 1-5 dager.

Betalingsbetingelser:

 • Privatpersoner: Leiesummen betales senest ved mottak/montering av varen. Betaling kan skje via faktura, kontant eller vipps. Betaling må være inne på Utleietelt.no sin konto, før utstyret tas i bruk.
 • Firma: Reglen er at her sendes faktura, med netto pr 10 dager. Ønsker kunden lenger betalingsfrist, så må dette oppgis ved bestilling. I særskilte tilfeller, forbeholder vi oss retten til å ta betalt ved levering.

Justering av bestilling:

 • Vi er åpne for justeringer på bestillingene. Når man planlegger lang tid i forveien, så vet man jo ikke alltid om hvor mange gjester som kommer.
 • Justering på mengde utstyr og teltstørrelse, må skje senest 14 dager før avtalt levering.
 • Dette gjøres vederlagsfritt. Kunden betaler kun for det utstyret vi til slutt leverer.
 • Ubenyttet utstyr refunderes ikke. Dette gjelder også etter at det er pakket og lastet på bil for utkjøring.

Avbestilling:

 • Ved avbestilling senere enn 14 dager før, faktureres 20% av total leiesum.
 • Ved avbestilling senere enn 7 dager før, faktureres 50% av total leiesum.
 • Dagene regnes fra oppgitt leveringsdato. Alle avbestillinger skal skje skriftlig.
 • Om ett arrangement må avlyses på grunn av innskjerpinger i corona restriksjoner fra myndighetene, så sletter vi ordren i sin helhet, uten økonomisk forpliktelser for kunden.

Fremkommelighet:

 • Det skal være kjørbart for varebil med henger/lastebil frem til stedet teltet/utstyret skal monteres/leveres. Skal utstyret fraktes over 20 meter fra der bil parkeres, eller opp/ned trapper eller terreng. Så skal dette opplyses og avtales om på forhånd. I disse tilfellene kan det tilkomme en ekstra kostnad.

 

Reklamasjon:

 • Når leietager mottar varen, har leietager plikt til å undersøke om den er i samsvar med bestillingen, er blitt skadet under transporten, eller om den ellers har mangler. Leietager må ved levering, eller senest den dagen utstyret er levert/montert, og før utstyret tas i bruk, rapportere om eventuelle avvik. Slik at utleier har mulighet til å rett opp i dette. Ubenyttet utstyr som er pakket på bil for levering, refunderes ikke.

Ved levering/henting av utstyr:

 • Bord og stoler blir levert i stabler. Kunden har ansvaret for at utstyret rengjøres og ryddes tilbake slik det ble levert.
 • Duker og servietter være ristet og tørre.
 • Kopper, krus og glass tømmes etter bruk, og settes med bunnen opp i sine respektive bakker.
 • Bestikket skylles, porselen og serveringsutstyr skrapes av og plasseres tilbake i transportstativet det blir levert i.

Ikke tillatt:

 • Det er IKKE tillatt å bruke tape, lim, stifter eller lignende på utleieproduktene. Skal noe festes, så bruk strips eller hyssing/tau. Dette må fjernes før utstyret hentes/leveres tilbake.
 • Det er ikke tillatt å grille eller steke mat i teltene. Så sant dette ikke er avtalt på forhånd. Da brukes egne telt, som er egnet til dette.

Ansvar for utstyr:

 • Leietager er ansvarlig for utstyret i leieperioden. Beskadiget eller bortkommet materiell belastes leietager.
 • Utstyret er forsikret mot brann, transportskader og stormskader av utleier. Leietager skal ikke, uten etter eventuell avtale med utleier, fjerne bardunering på teltene. Om dette skjer vil ikke forsikringen gjelde. Og leietager må fullt ut dekke eventuelle skader på utstyr.
 • Egenandel er kroner 6000,-.
 • Ved sterk vind, skal alle vegger være på, eller alle vegger være av.
 • Leietager kan ikke stille utleier ansvarlig dersom levering blir forhindret av force majeure.

 

Utleietelt.no forbeholder seg retten til å fakturere for merarbeid hvis utstyret ikke leveres tilbake i avtalt stand eller til avtalt tid.