Kvalifisering til 10 000 m via 10 km gateløp

Etter forslag fra arrangør har sentralstyret åpnet for at man kan kvalifisere seg via 10 km gateløp til 10 000 m på bane. Dette forutsetter selvsagt at gateløpet er riktig approbert med godkjent løypa mm. 

Resultater fra 10km gateløp oppnådd med bruttotid i en sertifisert løype kvalifiserer kun til deltakelse på 10 000 meter. For øvrige øvelser vil en utøver som oppnår kvalifiseringskrav kunne delta i en hvilken som helst øvelse.

Etter forslag fra arrangøren er kvalifiseringskravene for gateløpsresultater satt noe strengere enn kravene fra baneløp:

  • 10 km gateløp menn senior: 31:29.
  • 10 km gateløp kvinner senior: 36:59.

Se mer info her: link


NB! Maks 25 mm sko på bane!

Vi gjør oppmerksom på at World Athletics sitt skoreglement gjelder under Norgesmesterskapet. Det betyr at selv om utøvere er kvalifisert med gateløpsresultat, så må de bruke sko som er godkjent for baneløp, med maksimal såletykkelse 25 mm, når de deltar i NM. Se denne saken for mer informasjon om skoreglementet.