NM-kontoret  

Lokalisert ved stadion – inngangspartiet på Jessheim is og flerbrukshall
Følgende åpningstider :

Dato Åpningstider
Onsdag 05.07 17:00 – 22:00
Torsdag 06.07 11:00 – 21:00
Fredag 07.07 11:00 – 21:00
Lørdag 08.07 11:00 – 21:00

Lisens

Kun utøvere som har betalt lisens for 2023, er startberettiget i NM. 

Helseattest 

Styret i Norges Friidrettsforbund vedtok på sitt styremøte 2.desember 2022 at det innføres krav om godkjent helseattest ved deltakelse i hovedmesterskapet. Nytt for 2023 er også at helseattesten er digitalisert. Se mer om Helseattesten her: link

Startkontingent 

Klubbene vil bli fakturert for startkontingent, etteranmeldingsgebyr, ekstrakontingenter og ev. ekstra trenerakkrediteringer vil faktureres i etterkant. 

Klubber som har utestående til arrangør fra tidligere stevner og mesterskap må påregne å gjøre opp i forkant for å få utlevert startnummer. 


Startnummer 

Startnummer utdeles til hver utøver på NM-kontoret i flerbrukshallen. Det skal brukes startnummer både på front og rygg i konkurransen. Unntaket er for deltakelse i hoppøvelser hvor det er valgfritt om man vil bruke ett eller to startnummer.  

Startnummer for stafett deles ut på samme sted. De er merket med etappenummer og det er viktig at rett startnummer brukes på rett etappe. Lagoppstilling registreres her: link

Husk at lagoppstilling skal leveres senest 3 timer før start, men det er lov å gjøre endringer etter det, ref. reglementet. 

 

Akkreditering 

Startnummer fungerer som akkreditering for påmeldte utøvere, og må derfor medbringes når en vil inn på stadion. 


Avmelding

Dersom du ikke skal være med, men er påmeldt, så trenger du ikke å sende beskjed om det, men heller gå inn når e-post for elektronisk avkryssing kommer. Kryss deg først av og deretter vekk igjen. 

Status skal da stå "Ikke avkrysset".
Opprop/Avkryssing 

Det vil være elektronisk avkryssing og det vil være frist for avkryssing 3 timer før øvelsesstart. Der det er flere heat/puljer er fristen 3 timer før første heat/pulje for hver øvelse. Dette skal man spesielt legge merke til for lengde KS, 5000 m og 10 000 m der de beste heatene kan starte vesentlig senere enn de første heat.


Garderober

Garderober i Flerbrukshallen, som ligger like ved Stadion. 

Arrangør tar ikke ansvar for det som oppbevares i garderoben. 


Kontroll kastredskap

Kastredskap som ønskes brukt i konkurransen må leveres til teknisk rom under hovedtribune senest 1 time før øvelsesstart.  Arrangøren oppbevarer og bringer kastredskapene til øvelsesstedet. Godkjent privat kastredskap kan benyttes av alle utøverne. 


Antall kastredskap 

I henhold til NM-reglementet er det kun tillatt med 2 stk kastredskap i hver øvelse pr person 


Oppvarming

Oppvarming er mulig på Ull/Kisa fotballs arena. I tillegg er det merket fra utgangen i søndredel av stadion til gruset gangvei og skogs stier. Det er også mulighet for oppvarming på gangveier (asfaltert) i stadionområdet. Om nødvendig vil det også være muligheter for oppvarming inne i flerbrukshallen. Der er det ikke lov å bruke utendørspigger.Det er INGEN mulighet for oppvarming til kastøvelser ut over prøvekast inne på banen.Skokontroll 

Det vil være et utplukk av et antall utøvere, som får sine sko grundigere kontrollert. Se World Athletics har innført nye skoregler (friidrett.no) 


Call-room

Det vil bli satt opp call-room utenfor 200 meterstart. Oppmøtetid vil framgå på tidsskjemaet . 


Innmarsj 

Alle deltakerne skal være med på innmarsjen. Tidspunkt for innmarsj vil fremgå på tidsskjemaet. 

Utøverne kan ikke bringe innspillings- eller avspillingsutstyr av lyd, stillbilder eller levende bilder eller liknende utstyr inn på banen. Dette omfatter bl.a. mobiltelefoner og utstyr med radiosendere og mottakere.


Presentasjon 

Alle deltakerne blir presentert for publikum på banen i forkant av øvelsesstart. I løpsøvelsene foregår presentasjonen like før start med løperne i sine respektive baner eller bak streken. I tekniske øvelser blir utøverne stilt opp samlet foran hovedtribunen og presentert i startrekkefølge. 


Kvalifiseringskrav og hopphøyder

Kvalifiseringskrav for lengde kvalifisering kvinner: 5,75m

Hopphøyder:

Høyde kvinner: 1,56, 1,61, 1,64, 1,67, 1,70, 1,73, 1,75 + 2cm

Høyde menn: 1,76, 1,81, 1,86, 1,91, 1,94, 1,97, 200, 2,03 + 2 cm

Stav kvinner: 3,11, 3,21, 3,31, 3,41, 3,51, 3,61, 3,71, 3,81, 3,91, 4,01, 4,08, 4,15, 4,21 + 5 cm

Stav menn: 3,82, 4,02, 4,22, 4,42, 4,62, 4,82, 4,97, 5,12, 5,22, 5,32, 5,42, 5,52 + 5 cm

Premieutdeling

Tidspunkt for premieutdelingen vil gå fram av tidsskjemaet. 

Protester – regel 146: Protester – anke til juryen 

 

Transport 

Det vil bli satt opp shuttletransport fra Thon Hotel Oslo airport til stadion. Disse vil gå kontinuerlig gjennom hele stevnet. Transport vil starte fra kl 10:00 på torsdag og kl 12:00 på fredag og lørdag. Det er to busser som til sammen bør ha minimum 4 avganger i timen.

Det går også regelmessig rutebuss(Rute 420) mellom NM-hotellet og Jessheim friidrettsstadion. Link til VYs ruteplanlegger her: link

Du må velge Fra: Gardermoen næringspark(hotellet)  Til: Aktivitetsvegen(Jessheim friidrettsstadion).
Samme buss går også fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

 

Førstehjelp

Stevnets lege, fysioterapeut og sykepleier vil ha tilholdssted rett sør for Stevnehuset.