NM-kontoret  

Lokalisert ved stadion – inngangspartiet på Jessheim is og flerbrukshall
Følgende åpningstider :

Dato Åpningstider
Onsdag 05.07 17:00 – 22:00
Torsdag 06.07 11:00 – 21:00
Fredag 07.07 11:00 – 21:00
Lørdag 08.07 11:00 – 21:00

Lisens

Kun utøvere som har betalt lisens for 2023, er startberettiget i NM. 

Helseattest 

Styret i Norges Friidrettsforbund vedtok på sitt styremøte 2.desember 2022 at det innføres krav om godkjent helseattest ved deltakelse i hovedmesterskapet. Nytt for 2023 er også at helseattesten er digitalisert. 
Dette må være på plass innen 01.mai 

Startkontingent 

Før utlevering av startnummer, må startkontingent være innbetalt. Kontingenten er kr 250,- for hver individuell øvelse og kr 600,- for stafettlag.  

Kontoen som skal brukes: 1813.19.44620

Startnummer 

Startnummer utdeles til hver utøver på NM-kontoret i flerbrukshallen. Det skal brukes startnummer både på front og rygg i konkurransen. Unntaket er for deltakelse i hoppøvelser hvor det er valgfritt om man vil bruke ett eller to startnummer.  

Startnummer for stafett deles ut ved innlevering av lagoppstilling, senest 2 timer før start. De er merket med etappenummer og det er viktig at rett startnummer brukes på rett etappe.

Akkreditering 

Startnummer fungerer som akkreditering for påmeldte utøvere, og må derfor medbringes når en vil inn på stadion. 

Opprop/Avkryssing 

Det vil være elektronisk avkryssing og det vil være frist for avkryssing 3 timer før øvelsesstart. Der det er flere heat/puljer er fristen 3 timer før første heat/pulje for hver øvelse. Dette skal man spesielt legge merke til for 5000 m og 10 000 m der de beste heatene kan starte vesentlig senere enn de første heat.

Garderober

Garderober i Flerbrukshallen, som ligger like ved Stadion. 

Arrangør tar ikke ansvar for det som oppbevares i garderoben. 

Kontroll kastredskap

Kastredskap som ønskes brukt i konkurransen må leveres til teknisk rom under hovedtribune senest 1 time før øvelsesstart.  Arrangøren oppbevarer og bringer kastredskapene til øvelsesstedet. Godkjent privat kastredskap kan benyttes av alle utøverne. 

Oppvarming

Kunstgressbane ved Jessheim Stadion vil være tilgjengelig for oppvarming. Det er ikke tilrettelagt for oppvarming i kastøvelser. Men det vil bli tilrettelagt for ekstra prøvekast før øvelsesstart inne på banen.  


Skokontroll 

Det vil være et utplukk av et antall utøvere, som får sine sko grundigere kontrollert. Se World Athletics har innført nye skoregler (friidrett.no) 

Call-room

Det vil bli satt opp call-room utenfor 200 meterstart. Oppmøtetid vil framgå på tidsskjemaet. 

Innmarsj 

Alle deltakerne skal være med på innmarsjen. Tidspunkt for innmarsj vil fremgå på tidsskjemaet. 

Utøverne kan ikke bringe innspillings- eller avspillingsutstyr av lyd, stillbilder eller levende bilder eller liknende utstyr inn på banen. Dette omfatter bl.a. mobiltelefoner og utstyr med radiosendere og mottakere.

Presentasjon 

Alle deltakerne blir presentert for publikum på banen i forkant av øvelsesstart. I løpsøvelsene foregår presentasjonen like før start med løperne i sine respektive baner eller bak streken. I tekniske øvelser blir utøverne stilt opp samlet foran hovedtribunen og presentert i startrekkefølge. 

Tekniske øvelser

Informasjon kommer

Premieutdeling

Tidspunkt for premieutdelingen vil gå fram av tidsskjemaet. 

Protester – regel 146: Protester – anke til juryen 

 

Transport 

Det vil bli satt opp shuttletransport fra Thon Hotel Oslo airport til stadion. Disse vil gå kontinuerlig gjennom hele stevnet. Transport vil starte fra klokka 12 hver dag. 


Førstehjelp

Stevnets lege, fysioterapeut og sykepleier vil ha tilholdssted rett sør for Stevnehuset.