Gjelder alle som skal delta

Krav om helseattest for å delta i Hovedmesterskapet

Styret i Norges Friidrettsforbund vedtok på sitt styremøte 2. desember 2022 at det innføres krav om godkjent helseattest ved deltakelse i Hovedmesterskapet. Nytt for 2023 er også at helseattesten er digitalisert.


Begrunnelsen for innføring av helseattest for å kunne delta i Hovedmesterskapet er at NFIF ønsker å vise i praksis at norsk friidrett setter helse foran prestasjon.


All informasjon om dette finner du på denne lenken: 
https://www.friidrett.no/toppidrett/helse/

Spørsmål ut over dette kan rettes til ukifriidrett@gmail.com